Serc

Gemeenten en gemeentelijke instellingen

Archeologisch Centrum van de Gemeente Leiden

Langebrug 56
2311 TM Leiden
071-5167950
Archeologisch Centrum Gemeente Leiden
adres Bureau Monumentenzorg en Archeologie, gemeente Leiden
Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden
postadres Stadsbouwhuis, Postbus 9100, 2300 PC Leiden
contactpersoon Mw. Chrystel Brandenburgh, stadsarcheoloog
telefoon 071-5167950 // 071-5167959
e-mail c.brandenburgh@leiden.nl

Ondernemen in Leiden

Welkom

De gemeente Leiden wil ondernemers ruimte en kansen bieden om succesvol te zijn. Dit doen we onder meer door het aanbieden van goede bedrijventerreinlocaties, bijvoorbeeld op het Bio Science Park. Daarnaast zet Leiden, samen met belangrijke partners als de Kamer van Koophandel, extra in op het begeleiden en ondersteunen van starters. Maar de gemeente doet natuurlijk veel meer om ervoor te zorgen dat ondernemers in de stad aan het werk komen en blijven. U kunt het terugvinden op deze site.